Parochies

Centrumparochies Valkenburg omvat twee parochies in het centrum van Valkenburg aan de Geul die in 2000 zijn samengevoegd binnen één gezamenlijk kerkbestuur.

De kerkgebouwen van beide parochies liggen langs de Geul.

Voor meer informatie over de individuele parochies klikt u op een van onderstaande links.

H.H. Nicolaas en Barbara

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand

Pastores

Pastoor H. Jansen s.m.m.

Kerkstraat 21, 6301 BX Valkenburg aan de Geul

Telefoon: 043 6013695

Parochiële Advies Commissie

Voorheen 'Kerkbestuur'

Sinds de vorming van de federatie met Schin op Geul en Oud-Valkenburg heeft centrum Valkenburg geen officieel kerkbestuur, maar gaat dit over in een gezamenlijk kerkbestuur binnen de federatie. De leden die voorheen het kerkbestuur vormden zijn nu de Parochiële Advies Commissie geworden. Deze P.A.C. vergadert om de andere maand. Ze bestaat uit de volgende personen:

voorzitter H. Jansen
penningmeesters G. Kerkhoffs
technici J. Blom
H. Spronck
Contactpersonen par. medewerkers P. Smits (tevens voor Arbozaken)
F. Stevens
par. secretaresse/notuliste H. Lomme

Processies

Op de 1e zondag van juli vindt de grote Bronkprocessie plaats.

De processie vertrekt vanuit de kerk van H.H. Nicolaas en Barbara. Routeschema voor de komende jaren:

In 2016: via de Neerhem naar de Past. Sartonstraat.
In 2017: door het centrum van Valkenburg.
In 2018: via de St.Pieterstraat naar de Heek.
In 2019: door het centrum van Valkenburg.

In 2020 is er geen processie geweest

Op sacramentsdag vindt ieder jaar de processie plaats vanuit het verpleeghuis Valkenheim naar Oosterbeemd, Oosterheim en Geerlings-hospice.

Lourdesgrot

Deze is gelegen aan de Cauberg nr. 16.

De grot is een waarheidsgetrouwe kopie van de Lourdesgrot in Frankrijk. Sinds 1926 vormt ze een plek van rust en gebed. Er wordt in de zomermaanden iedere avond om 20 uur de rozenkrans gebeden. Verder vinden er eucharistievieringen plaats die vermeld staan in het parochieblad. In de winkel "de Bron" kunt u devotionalia kopen.