Misintenties

Mistijden

Zondag 11:30 Hoogmis

 

Zondag 4 december 11.30 uur 2e  zondag van de Advent

Patroonsfeest v.d. parochie  H.H.Nicolaas en Barbara

*Jaarviering Kon.Ver.Walrams Genootschap Valkenburg

Muziek en zang: harmonie en Mannenkoor.

 

Intenties:

Lev. en overl.leden van Walrams Genootschap

Bennie ter Beek (jrd.)

Chrit Nicolaes en José Nicolaes-Seroo (jrd.)

Frans Schormans

Roger Linssen

Ria Gelders-Dorren

Jo Spel

Kay Schetters

Zondag 27 november 11.30 uur 1e zondag van de Advent

 

Eucharistieviering met Caeciliakoor

Intenties:

Ria en Eugène v.d. Berg-Hartog (jrd.)

Ouders Hendriks-Last en zoon Leo (jrd.)

Echtel. Meys-Vrancken en dochter Mia (jrd.)

Zondag 20 november 11.30 uur Feest Christus Koning

Feest Caeciliakoor

Eucharistieviering

Zang Caeciliakoor o.l.v.  Dhr. Arno Kerkhof

 

Intenties:

* Lev. en overl.leden van het Kerkelijks zangkoor St.Caecilia

* Voor de 4 jubilarissen v.h.koor

* Uit dankbaarheid b.g.v. een 40-jarig huwelijk

* Sibilla Römling-Nievelstein (zesw.) en Jo Römling

* Frans David (2e jrd.)

* Ingeborg Tanschak

* Ouders Schoenmakers-Arnoldi en dochter Mieke(jrd.)

* Carin Hawley-Cremers

* Jean Vasmeer

Zondag 13 november 11.30 uur Eucharistieviering (samenzang)

 

Intenties:

Elly Jadoul-Vroemen

Jo Spel

Nico Rokx

Sibilla Römling-Nievelstein

Kay Schetters

Maandag 31 oktober 19.00 uur Allerzielenviering in Nicolaaskerk

voor de nabestaanden van de overledenen Allerheiligen 2021-2022 (Caeciliakoor)

Zondag 30 oktober 16.00 uur Herdenking op de begraafplaats met Caeciliakoor

Cauberg en zegening van de graven en urnengalerij.

Zondag 30 oktober 11.30 uur ALLERHEILIGEN

Eucharistieviering – Caeciliakoor

Intenties:

* Alle overledenen van de Parochie

* Roger Linssen (zesw.) en om sterkte en kracht voor de ouders n.a.v. het op jonge leeftijd overlijden van hun zoon

* ouders Laheije-Dupuits en fam.

* Ton Gorissen en overl. v.d. families Gorissen-Frankfort (jrd)

* ouders Vaessen-Frijns (jrd.)

* ouders Vroemen-Franssen en  de kinderen Hanneke, Frank en Paul (jrd.)

* Jean Henssen

* Harry Martens

* Zuster Gertrudis-Marie-Therèse Philips

Misintenties

(De misintenties worden eens per week vervangen op deze pagina)