Misintenties

Mistijden

Zondag 11:30 uur
Hoogmis

 

Zondag 3 december 11.30 uur 1e Zondag van de Advent

Patroonsfeest Nicolaas en Barbara

 

Jaarviering Walrams Genootschap

Harmonie en Mannenkoor ondersteunen de Eucharistieviering

 

Intenties:

* Voor allen die zich inzetten voor de Nicolaas- en Barbaraparochie

* Voor de jubilarissen – voor alle leden en overleden leden van Kon.Ver.Walrams Genootschap

* Ria Gelders-Dorren

* Netty Buijs-Vonck

* Lily Kusters

Vrijdag 1 december 8.30 uur h. mis
Zondag 26 november 11.30 uur *  Feest Christus Koning v.h. heelal

*  Laatste zondag van het kerkelijk jaar

*  Caeciliafeest

Eucharistieviering (Caeciliakoor)

Intenties:

*  lev. en overl.leden van het Kerkelijk zangkoor St. Caecilia

*  Hub Blezer (zesw.)

*  Ria en Eugène van den Berg-Hartog (jrd.)

*  Ouders Hendriks-Last en zoon Leo (jrd.)

*  Ouders Laurentius en Hubertina Melchiors-Dovermans, de zusters Odile en Josephina en zoon Peter

*  Albert Hendriks

*  Netty Buijs-Voncken

*  Maria Hubertina Souren (jrd.)

Misintenties

(De misintenties worden eens per week vervangen op deze pagina)