Misintenties

Mistijden

Zondag 11:00 Hoogmis

 

Iedere zondag om 11.00u is er een Eucharistieviering met aangepaste muzikale ondersteuning en inachtneming van de actuele voorschriften van het RIVM.

  • Handen ontsmetten.
  • Mondkapje verplicht op looproute.
  • Afstand houden; ook in de banken (1,5 meter).
  • Eén ingang (Grote Straat).
  • Geen collecte tijdens de mis, wél collecteschaal bij verlaten van de kerk.
Zondag 30 januari 11.00 uur Kerkbalanszondag

Eucharistieviering – samenzang

Toelichting jaarcijfers van beide parochies.

Intenties:

Confrater Hub Kleijkers

Mathieu Braeken (1e jrd.)

Jef Simons en Gerda Simons-Coumans (jrd.)

Ouders mevissen-Gijzen en zoon Wiel (jrd.)

Lambert en Palonia Hendriks-Last; zoon Leo en voor een bijzondere intentie

Ton Belleflame

Generalsuperieur Karl-Heins Haus (Communio in Christo Mechernich)

Kerkbalans-actie

16 – 30 januari 2022

18 – 25 januari 2022 Bidweek

voor de Eenheid onder de Christenen

Zondag 23 januari 11.00 uur Woord- en Communiedienst  (samenzang)

Intenties:

Overl. van beide parochies

Zondag 16 januari Start Kerkbalans-actie  16 – 30 januari 2022
Zondag 16 januari 11.00 uur Eucharistieviering Nicolaaskerk

(samenzang)

Intenties:

Thijs Stevens (zesw.)

Hub van Acker (geb.dag)

Jos van der Ploeg-Crobach (jrd.)

Keetje Hofman-Kettenisz

Dien Thimister-v.d. Hof

Zondag 16 januari 10.00 uur Kloosterkerk Oosterweg 1

Oecumenische viering protestanten en katholieke kerkgenootschappen

(Caeciliakoor)

Zondag 9 januari 11.00 uur Feest doop van de Heer

 

Eucharistie (samenzang)

Intenties:

Frits Martens (jrd.)

Bep Stevens-Vankan

Mia Daemen-Pisters

Frieda Schoren-Jacobs

Misintenties

(De misintenties worden eens per week vervangen op deze pagina)