Medewerkers

Katechese

Katechese vindt plaats op de basisschool door de pastoor en leerkrachten.

Liturgie

 • Zangkoren
 • Avondwakegroep
 • Lectorengroep
 • Gebedsdienstengroep
 • Kinderliturgiegroep
 • Processiewerkgroep
 • Kosters/acolythen, misdienaars, collectanten

St. Caeciliakoor

Kerkelijk zangkoor St. Caecilia o.l.v. dirigent/organist Arno Kerkhof

Secr. Mevr. M. v.d. Heijden-Janssen

Weth. Paulssenlaan 27, 6301 ZX Valkenburg aan de Geul

Telefoon: 043 6010039

2 x per maand opluisteren van h.mis.

De data staan vermeld bij de misintenties op de website.

Extra inzet wordt geleverd op hoogtijdagen (Pasen, Pinksteren, Kerstmis) om de kerkelijke diensten nog meer luister bij te zetten. Buiten het goed functioneren van het koor prevaleert de gezellige sfeer. Dames en heren die graag zingen zijn van harte welkom. De repetities vinden plaats in het café Pub Henry in de Grotestraat, en wel iedere maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Uitvaartkoor

Dirigent/organist: Rob Peeters

Contactpersoon: Dhr. Penders

Misdienaars

Meisjes en jongens die hun eerste H. Communie gedaan hebben kunnen toetreden tot het misdienaarscorps. Ze assisteren in de weekendliturgie en ook bij huwelijken en jubilea. Nieuwe misdienaars kunnen zich aanmelden bij de pastoor.

Opbouwwerk

 • Parochieblad.
 • Rondleiding Nicolaas- en Barbarakerk
 • Boek over H.H. Nicolaas- en Barbarakerk.
  • Het boek is verkrijgbaar via:
   • het parochiebureau,
   • in de Nicolaas- en Barbarakerk
  • De prijs is € 7,50.
 • Deze website (ga naar contact).