Kerken aan de Geul

Sinds 1 april 2017 zijn de parochies van Valkenburg Centrum, Oud-Valkenburg en Schin op Geul ieder onderdeel van de Parochiefederatie.

De toenmalige kerkbesturen zijn overgegaan naar Parochie Adviescommissies om de dagelijkse en specifieke zaken betreffende de individuele parochies te bespreken en uit te voeren. De andere zaken worden voortaan door het federatiebestuur afgehandeld en behartigd.

Voor het federatiebestuur zijn de volgende personen per 1 april 2017 door het bisdom benoemd:

  • Pastoor Fr. Mol, voorzitter, Schin op Geul
  • Pastoor H. Jansen, vice-voorzitter, Valkenburg-centrum
  • Pastoor/administrator R. Graat, vice-voorzitter, Oud-Valkenburg
  • Hr. Wiebe Appelboom, secretaris, Schin op Geul
  • Hr. Wim van der Klugt, penningmeester, Oud-Valkenburg
  • Hr. Martin Marcus, penningmeester, Schin op Geul
  • Hr. Chris Vermazen, pastoraal/catechese, Valkenburg-centrum
  • Hr. Hub Gerekens, onderhoud, Oud-Valkenburg

Bovengenoemde personen zijn formeel lid van alle vier bij de federatie betrokken kerkbesturen.

Kies uw parochie