Kerken aan de Geul

Sinds 1 januari 2023 zijn de parochies van Valkenburg Centrum, Oud-Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe ieder onderdeel van de Parochiefederatie.

 

De toenmalige kerkbesturen zijn overgegaan naar Parochie Adviescommissies om de dagelijkse en specifieke zaken betreffende de individuele parochies te bespreken en uit te voeren. De andere zaken worden voortaan door het federatiebestuur afgehandeld en behartigd.

 

Voor het federatiebestuur zijn de volgende personen door het bisdom benoemd:

 

Pastoor/administrator C. Dieteren, voorzitter, Schin op Geul

Emeritus Pastoor H. Jansen, toehoorder, Valkenburg-centrum

Hr. Guido Kerckhoffs, penningmeester, Valkenburg-centrum

Hr. Huub Bock, algemeen, Oud-Valkenburg

Mevr. Kitty Heijenrath, secretaris, Schin op Geul

 

Bovengenoemde personen zijn formeel lid van alle vijf bij de federatie betrokken kerkbesturen.

Kies uw parochie

Nieuwe pastoor Schin op Geul / Oud-Valkenburg

Pastoor Constantijn Dieteren van de parochies in Haelen, Horn, Buggenum, Nunhem en Roggel, Neer en Heibloem is benoemd tot pastoor van de parochies H. Mauritius in Schin op Geul en H. Johannes de Doper in Oud-Valkenburg. Tevens is hij in solidum benoemd tot pastoor de parochie HH. Nicolaas en Barbara en O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand van Valkenburg en tot moderator van het betreffende parochiecluster.

Dieteren (57) volgt in Schin op Geul pastoor Frans Mol m.h.m. op, die met emeritaat is gegaan. In Oud-Valkenburg wordt hij de opvolger van pastoor René Graat m.h.m, die dit voorjaar overleed. Dieteren wordt ook pastoor van de parochie H. Roza in Sibbe op het moment waarop deze tot het samenwerkingsverband toetreedt. Eerder was Dieteren pastoor in Landgraaf. De benoeming gaat na de zomer in. De exacte datum wordt in onderling overleg vastgesteld.