Financiën

Financiële inkomsten voor beide parochies

  • Gezinsbijdage
  • Collectes
  • Misstipendia
  • Giften en donaties

Collectes

In de H.H. Nicolaas en Barbara kerk worden twee collectes gehouden, een voor het pastoraal en een tweede voor het onderhoud van de kerk. Geef naar vermogen.

Wilt u de parochies anderzijds financieel ondersteunen dan kunt u een bijdrage storten op een van onze bankrekeningen.

Betaalgegevens

Parochie H.H. Nicolaas en Barbara
Misgelden NL47 ABNA 0521 9645 71
Overige betalingen NL77 ABNA 0521 9546 22 NL30 INGB 0001 055713
Kerkbijdrage NL48 SNSB 0858 3734 40
Stichting Lourdesgrot NL15 RABO 0152 8464 68
Parochie O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
Voor alle betalingen NL18 SNSB 0878 451331 NL31 RABO 0152 8021 42
NL68 ABNA 0483 3644 01 NL56 INGB 0001 225674

Misgelden

Leesmis door de week € 15
Hoogmis in het weekend € 27,50
Uitvaart € 500
Huwelijk € 500
Gestichte jaardienst € 275 (10 jaar)

De kosten voor uitvaart vervalt indien de laatste 4 jaar €100,- voldaan is aan de kerkbijdrage.

Voor het opgeven van misintenties kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 9:30 uur en 11:30 uur terecht in het Parochiebureau, Kerkstraat 21 of via telefoonnummer 043 6013695.